Lepenatka, 29.10.2017

Fotografije: Drago Car, Tatjana Burnik