Članarina 2020

Minilo je leto 2019 in upamo, da ste ga uspešno preživeli v hribih in stenah. Z novim letom 2020 pa vam želimo veliko zdravja in uspešno osvojenih vrhov!

Za vsak primer pa nam v hribih in stenah pride članstvo v Planinskem društvu oz. Planinski zvezi Slovenije. Za članstvo v PD (posledično ste člani PZS) je potrebno plačati članarino, ki se plačuje za tekoče leto 2020 in velja do 31.1.2021. Več o članstvu in članarini lahko prebere na internetu (klik za članstvo in klik za članarino).

V primeru, da še niste bili član PD Komenda je nujno potrebno izpolniti pristopno izjavo in jo predati na sedežu PD ali v Plezalnem središču. Možno jo je poslati tudi preko mail, skenirano (ne slikano!!) in poslati na luka.nagode@gmail.com. Pristopna izjava se nahaja na koncu sporočila. Bodite natančni pri izpolnjevanju pristopne izjave!

 

Cenik članarine za leto 2020 je naslednji:

 

ČLANARINA PZS 2020

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

60,00

A/d – družinski popust

54,60

B

polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

28,00

B/d – družinski popust

22,60

B1

polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

18,50

S+Š/d – družinski popust

15,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

8,00

P+O/d – družinski popust

6,40

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

IN/d – družinski popust

6,40

 

V kolikor ste nov član morate ob plačilu članarine poravnati še izdajo kartice PZS, ki iznaša 2€. Otroci do 14leta kartice ne dobijo, v kolikor jo želite jo prav tako lahko poravnate ob plačilu članarine in tudi sporočite.

 Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

Članstvo vam prinese ugodnosti v hribih in tudi dolinah. Več o lokacijah kje se lahko koristi popuste najdete tu: Cenik in popusti

Novost v letu 2020 je članarina D, ki predstavlja dvojno članstvo v dveh planinskih društvih. V kolikor ste že član drugega planinskega društva omogoča PD Komenda in PZS nižjo članarino za PD Komendo. V tem primeru je cenik naslednji: (Družinski popust se tu ne obračunava!)

ČLANARINA PD Komenda in PZS 2020

Priporočena članarina [€]

B

Vse kategorije B članarin, ki so navedene zgoraj

15,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

8,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

5,00

POZOR: Nujno bomo potrebovali potrdilo, da ste član drugega društva! (številka članske izkaznice PZS ter veljavna markica, ali potrdilo izdano s strani prvega društva!) Prav tako bo potrebno izpolniti pristopno izjavo ( v kolikor boste prvič naš član).

 

Članstvo za PD Komenda se lahko poravna na različne načine:

1)     Članarino plačamo pri našem pooblaščencu, ki vas bo obiskal na domu, najkasneje do 31.1.2019

2)     Vsako sredo med 18 in 19:30 na sedežu PD Komendi v sobi planinskega doma, vhod s parkirišča (do vključno 5.2.2020)

3)     Plačate članarino na TRR PD Komenda, ter oddate pristopno izjavo kot je navedeno zgoraj

5)     Preko ostalih možnosti, ki jih navaja PZS (v tem primeru morata navesti, da gre članarina za društvo PD Komenda)

Ob plačilu članarine prejmete: markico z letnico, (ki jo nalepite na kartico PZS in velja kot potrdilo o plačilu članarine za uveljavljanje popustov), kartico zavarovanja in letni program PD Komenda.

POZOR: Pri plačilu preko TRR: Markico lahko prevzamete le na sedežu PD med uradnimi urami ali ob sredah med 16 in 18h v Plezalnem središču. Markic ne bomo pošiljali po pošti!

 

Način plačila članarine na TRR PD Komenda:

Višino članarine razberete iz priloženega cenika. Npr. Odrasla oseba 28€ +otrok 8€ + članska izkaznica za otroka 2€= 38€ (na trr se nakaže 38€)

 

Namen: Članarina + ime in priimek osebe (če je več oseb lahko zapišete imena in ene priimek; npr.: Članarina Janez Lucija Jan Novak)

 Sklic: 20012020

Denar nakažite na:

Planinsko društvo Komenda
Podboršt pri Komendi 7 G
1218 Komenda

TRR: SI56 0231 2005 0478 906 (NLB d.d.)

 

POZOR:

V primeru, da iz namena oz. imena plačnika ne bo vidno za koga je članarina plačana, vam ne moremo zabeležiti vaše plačilo in upoštevati plačila članarina, zato bodite natančni pri plačilu direktno na TRR.

Prav tako, če novi člani ne posredujete pristopne izjave vam ne moremo upoštevati plačila članarine, če nimamo vase privolitve!

 

V primeru vprašanj, nejasnosti ali drugih težav pri plačilu se lahko obrnete na druge člane PD ali na Luko, preko e-maila luka.nagode@gmail.com ali 031 740 361.

 

Lep planinski in plezalni pozdrav,

Luka Nagode.